Kontakt

 

BURZA SVÁROV
Základní škola Svárov

Andrea Lišková
hlavní organizátorka a výdejce reg.čísel

tel.: 734 63 11 48

e-mail: liskova06@seznam.cz

burzasvarov@seznam.cz 

www.facebook.com/CharitativniSvarovskaBurza